•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Cuộc sống riêng tư của cô ấy, người hay cười, ngoan ngoãn và mảnh mai. Thích thú với tình dục chưa có kinh nghiệm, cô ấy thích thú với cuộc giao hợp thô tục và hung hãn nhất trong lịch sử cuộc đời mình, bộc lộ bản chất thật của mình. Ngay cả khi toàn thân co giật, nó sẽ tìm kiếm một thanh thịt, và khi con đực chạy ra ngoài, nó sẽ ăn thịt con đực tiếp theo. Đó là 'Minami Maeda'.